Сімейство цих 16-розрядних мікроконтролерів випускається фірмою Intel з 1984 р. Перші моделі (8X95, 96, 97, 98ВВН) виготовляли за nMOH-технологією, а в 1986 р. розпочався випуск мікроконтролерів за nMOН-технологією, яка домінує в їx виробництві й нині.

Мікроконтролери сімейства MCS-96

Кількість моделей мікроконтролерів сімейства MCS-96 — понад 50. В цьому сімействі можна виділити три основні гілки kMOH мікроконтролерів, кожна з яких має свою оригінальну архітектуру.  Представниками першої гілки є мікроконтролери 8XC196KB/KC/KD. Вони використовують прийом i видачу керуючих сигналів у реальному масштабі часу за допомогою спеціалізованого блока швидкого вводу/виводу HSIO (High Speed Input/Output).

До другої гілки належать мікроконтролери 8XC196KR/ /KT/KQ/JR/JQ/NP/NT/NU/CA/CB. У них для обробки керуючих сигналів у реальному масштабі часу використовується спеціальний процесор подій ЕРА (Event Processor Array).

Третю гілку становлять мікроконтролери 8ХС196МС/ /MD/MH. Вони здебільшого ідентичні мікроконтролерам другої гілки, але містять додаткові блоки, що забезпечують генерацію трифазних імпульсних сигналів для керування електродвигунами. Такі спеціалізовані мікроконтролери орієнтовані на застосування в системах керування електроприводом.

Моделі мікроконтролерів випускають переважно трьох модифікацій, які різняться реалізацією ПЗП, значенням цифри X. У першій модифікації (Х=0) немає ПЗП. Друга модифікація (Х=3) містить внутрішній ПЗП ємністю від 4 до 32 Кбайт. Програмується i записується ПЗП за допомогою фотошаблона в процесі виготовлення мікроконтролера. Третя модифікація (Х=7) містить внутрішню пам’ять, яка однократно програмується користувачем (ОТР ROM) за допомогою програмувача.

Мікроконтролери мають внутрішній ПЗП ємністю до 56 Кбайт, внутрішній регістровій ОЗП даних ємністю до 1,5 Кбайт. Деякі моделі i мають ще додатково внутрішній ОЗП команд сервисного центру ємністю до 512 байт. Загальна ємність пам’яті, що може адресуватися, становить 64 Кбайт або 1 Мбайт. Більшість моделей мають внутрішній 8- або 10-розрядний АЦП з аналоговими входами в кількості від 4 до 14. Bci мікроконтролери містять також по два 16-розрядних лічильники-таймери. Вони забезпечують обробку в реальному масштабі часу сигналів, що надходять на входи мікроконтролера, i формують необхідні вихідні сигнали за допомогою спеціалізованих блоків HSIO або процесорів подій ЕРА, які мають від 8 до 20 таких входів/виходів. До складу мікроконтролерів входять також 3—4 порти паралельного введення/виведення даних i 1—2 послідовних двонапрямлених порти обміну.

Найперспективнішими на даний час вважають мікроконтролери 8XC196NP/NU. Їx процесорне ядро передбачає використання користувачем ємності пам’яті, що адресується, 1 Мбайт, внутрішнього ПЗП до 4 Кбайт i набору периферійних пристроїв: таймерів, процесора подій, ППМ, універсального послідовного порта. Ці моделі широко застосовуються завдяки своїй низькій вартості, досить широкому набору виконуваних функцій, які можуть доповнюватись відповідно до вимог користувачів шляхом підключення  зовнішніх пристроїв.

Модель 8XC196NU має порівняно з 8XC196NP удвічі вищу швидкодію за таких самих функціональних можливостей ремонта компьютеров и ноутбуков. Така швидкодія є максимальною для мікроконтролерів сімейства MCS-96.

Мікроконтролери сімейства MCS-96